Výcvik pro facilitátory skupinových procesů

Chystáme v roce 2019!

 
Tento výcvik je určen facilitátorům, koučům, manažerům, sociálním pracovníkům, psychologům, učitelům, lektorům, poskytovatelům sociálních služeb, poradcům, konzultantům v oblasti vytváření a vedení týmu a změn, školitelům, členům záměrně vytvářených komunit, duchovním a členům náboženských organizací, komunitním organizátorům a zájemcům o osobní, profesionální a duchovní růst.
 
Cílem je sdílet znalosti a obsah z původního školení facilitátorů vyvinutého Dr. Peckem, stejně jako nové zkušenosti a učení z průkopnických projektů CB. Trénink kombinuje CB proces, přednášky, zkušenostní cvičení, diskusi, hraní rolí a různé další metody k vytvoření silného a transformačního učení. Všichni účastníci obdrží výcvikový manuál a certifikát.
 
Přínosy Community Building:
Poskytuje účastníkům příležitost k procvičování zdravého chování a prosociálních dovedností (řešení problémů, řízení hněvu, sebeovládání, empatie atd.).
Vytváří vysoce efektivní učební prostředí.
Poskytuje možnosti léčení traumatu, které ovlivňují nebo jsou spojeny se současným chováním a okolnostmi.
Vybízí účastníky, aby řešili své vlastní problémy.
Odstraňuje překážky efektivní komunikace a zdravých vztahů.
Pomáhá účastníkům zbavit se úsudku o sobě a o ostatních, tolerovat nejednoznačnost, řešit složité problémy a přijímat změny.
Podporuje porozumění skupinovému procesu a roli člověka při jeho vývoji.
Výrazně zlepšuje výsledky programů zaměřených i na specifická témata, jako je recidiva, gramotnost, počítačová kompetence, pracovní dovednosti, rodičovství atd.
 
Cíle výcviku:
Identifikace znalostí, dovedností a atributů potřebných k tomu, abyste byli účinným facilitátorem CBW. Posoudí vaši připravenost facilitovat.
Porozumění klíčovým koncepcím, tématům a dynamice facilitace CBW.
Identifikace a popis čtyř fází procesu CB.
Učení se a procvičování doporučené a volitelné intervence vhodné pro každou fázi procesu CB.
Pochopení důležitosti CB mezi vámi a vaším spolufacilitátorem CBW.
Zvýšení uvědomění a přijímání sebe sama a ostatních. Učení o osobních překážkách při vytváření CB. Zjištění, jak váš typ osobnosti ovlivňuje vaše schopnosti efektivně facilitovat.
Učení, jak se model CBW postupně vyvíjel.
Dozvíte se o mnoha nových praktických aplikacích CB programů v sociálních službách, trestním soudnictví, záměrných komunitách, rozvoje lídrů, vytváření firemních týmů, organizací založených na víře, překonání vyhoření a traumatu.
Učení, jak přizpůsobit metody CB pro vybrané cílové skupiny a jejich aplikace, např. pro mládež, budování firemních týmů, atd.
Porozumění tomu, jak kontemplativní a upřímná praxe může pomoci podpořit rozvoj facilitátora CB.
Diskuze o etických otázkách souvisejících s facilitací CBW.
Získat přehled o procesu zorganizování, vedení a ukončení CBW,
Začít vytvářet osobní rozvojový plán.
Seznámit se navzájem, vytvořit komunitu, tak jak se učíme, a užít si zábavu v průběhu naší cesty.
 
 
MORGAN SCOTT PECK
Morgan Scott Peck (1936–2005) byl americký psychoterapeut, jehož esejistické knihy se staly klasikou duchovní a populárně psychologické literatury. Známá je jeho kniha Nevyšlapanou cestou. V České republice vyšlo nové vydání jeho knihy na téma vytváření komunit „The different drum“ v roce 2012 s titulem „V jiném rytmu“. Podporoval rozvoj komunit a zkoumal chování lidí ve skupinách. Objevil jisté zákonitosti, které lze prožít, zvědomit a prohlubovat na seminářích. Podle nich vytvořil koncept semináře „Vytváření společenství“. Jde o „jiný rytmus“ – jiný, hlubší způsob nacházení společné řeči, vedoucí k přijetí sebe i ostatních se vším, jací jsme a tak k vzájemnému porozumění a lásce.
 
Vize M. Scotta Pecka
V mém srdci je touha po míru ve světě. Vzhledem k ranám a odmítnutím, které jsme utržili v minulých vztazích, se bojíme podstupovat rizika. V našem strachu, opomíjíme sen po autentickém společenství a bereme ho pouze jako vizionářský.
Ale existují cesty, podle kterých se lidé mohou vrátit zase k sobě, a díky kterým se staré rány mohou uzdravit. A to je posláním seminářů Vytváření společenství, učit tyto principy - aby se naděje stala opět reálnou – a tuto vizi doopravdy uskutečnit ve světě, který téměř zapomněl, co to znamená nádhera být člověkem.
 
Kdo uvažujete o účasti, dejte nám vědět, až budeme mít dostatek zájemců, výcvik otevřeme.
 
 

JAK SE STÁT FACILITÁTOREM

Kromě výcviku patří k učení následující kroky:
 
  • Být účastník na seminářích. Ideálně, kdyby před samotným facilitováním měl učící se za sebou 10 seminářů jako účastník, aby si zažil nadhled na dynamiku procesu a především znal díky tomu sám sebe a byl dostatečně "vyprázdněný". Ale i jako facilitátor je nutné se stále občas účastnit. 
  • Účastnit se následující dopoledne po semináři společné reflexe a výuce o proběhlém procesu. Toto považujeme za naprosto nejideálnější proces učení se procesu, z reálných zkušeností a jejich zvědomováním. 
  • Být stínovým facilitátorem. Tedy v roli mlčícího facilitátora, který se ale účastní společné a přípravy a porad o přestávkách. Nutný výcvik.
  • Být učícím se facilitátorem. Být třetím facilitátorem, který se ale již podílí na intervencích v procesu. Až po několika stínováních.
  • Být kofacilitátor. Být tedy již plně zapojený, druhý spolufacilitátor. Až po učícím se facilitátorství.
  • Individuální výuka/ koučování. Pro kohokoli, podmínkou jsou alespoň 2 semináře. Pro ty, co nemají výcvik, je toto možnost, jak si doplnit základní znalosti, dokud nebude další výcvik otevřen. Může jít také o práci na osobním rozvoji a individualitě osobnosti zaměřenou na potřebné dovednosti pro facilitaci. 
 
Kontakt:
Hana Perglerová, hanja24@gmail.com, +420 608 114 553