V jiném rytmu s M. Scott Peckem

Kniha V jiném rytmu od Scotta M. Pecka je již vyprodaná, máme posledním pár kusů za cenu 300 Kč, pro objednání napište na info@hanaperglerova.cz

Kniha V jiném rytmu stojí na základním mottu: Svět lze zachránit jedině ve společenství a skrze společenství. Slavný autor M. Scott Peck se na základě vlastní zkušenosti rozhodl popsat, co je pro vytváření společenství a komunit důležité a jak mohou ovlivnit mezilidské vztahy i životy jednotlivců.

Kniha V jiném rytmu (Portál, 2012) s podtitulem Vytváření společenství se za pomoci konkrétních příkladů věnuje mezilidským vztahům a schopnosti žít ve společenství s druhými. Autor se zabývá fázemi, jimiž musí každá skupina projít, aby se mohla stát společenstvím. Popisuje také etapy duchovního rozvoje, přičemž teprve dosažení té nejvyšší, čtvrté, umožňuje jednotlivcům vytvořit společenství. Společenství totiž vyžaduje skok od zpochybnění vlastních pravd až k otevření se možnosti, že pravdu mohou mít také ti druzí.

V první části knihy Peck popisuje vlastní zkušenost se společenstvími a jejich důležitost ve svém životě. Druhá část je pokusem najít souvislost mezi zásadami tvorby společenství na osobní rovině a porozuměním mezi národy. Závěr knihy patří praktickým doporučením, jak vytvářet společenství a usilovat o mír se zaměřením na tři hlavní oblasti: závody ve zbrojení, křesťanskou církev a vládu USA. Nevidí jiné řešení než změnu systému: „Pokud se lidstvo má zachránit, nemáme jinou možnost než současná pravidla hry změnit.“

Za velmi podstatné považuje Peck mezilidské vztahy. Jen tak lze dojít k záchraně lidstva – od záchrany sebe samého (ve fyzickém i duchovním slova smyslu) po společenství. „Pochybuji o tom, že se dokážeme přiblížit globálnímu společenství, které je nezbytné, aby zavládl mír, aniž bychom se nejdříve naučili elementární zásady pro vznik společenství v rámci našich individuálních životů a v míře, kterou můžeme ovlivnit jako jednotlivci,“ vysvětluje autor. Rozlišuje však mezi tvrdým individualismem (důraz na vlastní potřeby a přání) a individuální svobodou (skutečná hodnota).

Celý text je prokládán charakteristikami společenství, např.: Společenství je vzácné. Společenství je a musí být otevřené všem. Společenství je pokorné, realistické a kontemplativní.  Společenství je bezpečné, dokáže uzdravovat a měnit. Ve společenství funguje plynulé vedení. Společenství je duch.

Cesta ke společenství není snadná a vyžaduje od každého úsilí. „Společenství není laciné zboží. Je třeba naučit se přísná pravidla a chovat se podle nich,“ objasňuje Peck, současně však povzbuzuje: „Taková pravidla tu ale jsou – pravidla naší záchrany, která jsou docela jasná. Smyslem této knihy je tato pravidla vyložit a povzbudit vás, abyste je dodržovali. Jedině tak se svět zachrání.“

Kniha V jiném rytmu vyšla česky poprvé v r. 1995, nyní vychází v novém překladu. Je určena lidem se zájmem o duchovní otázky, život v komunitách, o vztahy, osobnostní růst, pro lidi v pomáhajících profesích.

M. Scott Peck (1936–2005) byl americký psychoterapeut, autor esejistických a populárně psychologických knih. V češtině mj. vyšly tituly Nevyšlapanou cestou, Dále nevyšlapanou cestou, Nevyšlapaná cesta nekončí, Lidé lži, v Portálu pak román Postel u okna a knížka pro děti Přátelská sněhová vločka.