RNDr. Mgr. Lenka Kočí

Facilitátorka:

Kontakt: +420 774 828 456, l.koci@post.cz

Když jsem před lety hledala ve svém životě změnu, potkala jsem Hanku a její přátele. S nimi jsem měla možnost zažít setkávání spontánní komunity a pocit „to je ono“. Daly mi vizi pro další hledání toho, co může pomoci mně, lidem kolem mě i širší společnosti v naplňování lidství v jeho nejsmyslupnější podobě. Teoretická hledání mě přivedla k rezonanci s myšlenkami Scotta Pecka, Abrahama Maslowa, Carla Rogerse, a na jejich základě k praktickým zkušenostem se skupinovými procesy na různých typech seminářů. Dál mě na této cestě, plné nadšených objevů, zklamání, euforie, pochybností a pokory, vede idea realizace konkrétní komunity. Věřím ve vybudování společenství lidí, kteří dokáží v komunitním duchu funkčním způsobem naplňovat některé z praktických cílů každodenního života – bydlet spolu, věnovat se společné práci, rozvíjet v činech společnou ideu, podporovat využití potenciálu každého jeho člena.

Vystudovala jsem přírodovědeckou fakultu UK v oboru užitá geofyzika. Dlouhou dobu jsem pracovala v technických zaměstnáních a věnovala se vlastním dětem. Před několika lety jsem změnila profesní zaměření. Věnuji se práci s lidmi v rámci komunitního bydlení a chráněné dílny pro mentálně postižené a volnočasovým aktivitám pro děti. Absolvovala jsem dvouletý výcvik v Gestalt terapii (Institut Gestalt terapie), základní a tématické postgraduální kurzy esoterního léčení (International Network of Esoteric Healingh), akreditovaný kurz Lektor volnočasových aktivit. V současné době věnuji své úsilí studiu psychologie a výcviku ve skupinové psychoterapii. Jsem členkou občanských sdružení Camphill České Kopisty a Koňský dvorec Chmelištná.