Robo Jankovich

Facilitátor:

Kontakt: +421 906 105 201, robo@vsieti.sk

Moja túžba po zdieľaní pohľadu na svet ma priviedla k myšlienke navštíviť fungujúce spoločenstvá. Po návšteve Zaježovej sme sa rozhodli, že tu to skúsime. Život na lazoch a nutnosť vysporiadavať sa s výzvami každodennej koexistencie s ďalšími ľudmi, ma priviedol k hlbšiemu štúdiu komunitných procesov a zákonitostí. Po niekoľkých skúsenostiach zo zážitkového komunitného procesu som vedel, že to je pre spoločenstvá obrovská výzva. Ja som ju prijal. Učím sa byť vedomejším a umeniu počúvať.

Vyštudoval som SPU v Nitre. Okrem iného som pracoval ako konzultant a manager v poradenstve, personálnom poradenstve a reklame, projektový manager v neziskových organizáciách. Láka ma štúdium skupinovej analýzy a humánna environmentalistka. Momentálne sa venujem spoločennským dôsledkom krízi. Od roku 2000 som predsedom OZ Priestor. Od roku 2004 sa učím facilitovať CBW. Tiež sa venujem osvetovej, prednáškovej, poradenskej a publikačnej činnosti – služba vsieti.sk, jankovich.blog.sme.sk