Mgr. Hana Perglerová

Facilitátorka a organizátorka:

Kontakt: +420 608 114 553, info@hanaperglerova.cz

Kolem 15-tého roku jsem zažila skutečné společenství asi deseti lidí. Sedávali jsme v kruhu, sdíleli vše, co měl kdo na srdci, jak radosti, tak bolesti. Každý mohl být sám sebou a přitom jsme si odnášeli pocit jednoty. Byl to dar, kterému jsem tehdy ještě plně nerozuměla a ve chvíli, kdy skončil, začalo mé hledání a cesta ke vědomému uchopení skupinových procesů a vlastně veškerých mezilidských vztahů. A to je mým cílem dodnes – vědomě žít a sdílet, jak srdcem, tak myslí a činy. Někdy je to pro mne velmi těžké a ne vždy mi to jde, pokud ale ano, dává mi to mnoho sil.

V létě roku 2005 jsem dostala druhý velký dar v podobě velmi hlubokého prožitku na semináři Budování komunity podle Scotta Pecka, po kterém jsem mnoho let snila.  Bylo to jako potvrzení vydat se na strastiplnou cestu facilitovat tyto semináře, nacházet cesty jeden k druhému a učit se být sama sebou.

 Vystudovala jsem Přír. fak. UK Praha učitelství biologie-geografie a tříleté Studium waldorfské pedagogiky, Praha (zastřešeno mezinárodní asociací waldorfských škol IAO ve Stuttgartu). Pracovala jsem jako učitelka na waldorfské ZŠ a lyceu, nyní jsem (co se týká učení) na MD. Od roku 2000 doposud působím v pražském A centru jako Lektorka výchovy a péče o miminka a děti do tří let. Od roku 2006 vyučuji v lektorském kurzu Vědomá a aktivní příprava na mateřství a rodičovství. V roce 2010-2017 jsem byla výkonnou ředitelkou A centra. Dále se věnuji přednáškové, poradenské a publikační činnosti.