Naučit se přijímat odlišnosti je základem soužití s druhými lidmi