Citáty

„Pokud chceš jít rychle, jdi sám. Pokud chceš dojít daleko, jdi s ostatními.“ (africké přísloví)

 

"Abychom mohli čerpat sílu přímo z Vesmíru, musíme sami sebe vidět jako součást světa, a ne jako jedince, který je od něj oddělen."

 

"Skutečná komunita nevznikne ze skupiny otroků, či z lidí, kteří vyžadují aby je ti druzí učinili šťastnými." (Anthony de Mello)

 

„To, co určitá skupina dokáže vykonat, záleží na množství lásky, které dokáže chovat každý ke každému ve skupině.“

 

„Každá skupina je živým organismem, je výrazem duchovní bytosti, duše skupiny.“

 

„Láska spojuje ducha a hmotu. Láska spojuje duše. Láska vytváří opravdové skupiny.“

 

„Budeme moci žít a prožívat lásku ve svých skupinách jen tehdy, když zahrneme všechny části a úrovně života skupiny do procesu učení a vyjadřování navenek.“

 

„Léčení skupiny znamená podporování osvobození energie duše skupiny.“

 

„Láska je soudržná síla, která všechny věci činí celistvými.“

 

„Každý krok, který učiníš s  cílem víc poznat svou vizi a víc ji žít, pomáhá skupině žít její vizi. Každý krok, který učiníš s cílem žít vizi skupiny, Ti pomáhá žít svou vlastní vizi.“  (Ludger Scholl)

 

„Má vize a Tvá vize jsou ve skutečnosti jednou vizí. Protože oddělenost je iluzí, která vznikla příliš malým otevřením se lásce.“ (Ludger Scholl)