2015 srpen, společenství Lorien

Facilitace ve složení: Lenka Kočí, Milan Novák, Honza Nejedlý. Tento seminář proběhl na zákázku pro společenství 10 lidí, kteří společně žijí v Lorienu v Nenačovicích. Tento proces přinesl přinesl další ovoce do košíku prohlubujících se mezilidksých vztahů v lorienském společenství.