2014 březen, Seminář autentických vztahů ve skupině, facilitace Sabine Bartcherer a Nadja Schumichrast - Lorien

Seminář facilitovali opět naši němečtí kolegové, tentokrát Sabine Bartscherer a Nadja Schumichrast. Seminář byl sice otevřený pro všechny, ale byl primárně určený pro komunitu žijící v Lorienu. Od té doby pořádají lorienští 2x do roka uzavřený seminář samy pro sebe. Bylo nás na něm 24 účastníků.