2009 červen, Zaježová - Ústranie

Facilitoval: Tomáš Šikula.
Byl to experimentátorský víkend pro nadšence základního příjmu na Slovensku. Experimentátorů bylo asi 10.