2008 červenec, České Kopisty - Camphill

Facilitovali: Robo Jankovich, Hana Perglerová.
Bylo 14 účastníků.

Pocítili jsme zde velmi silně, jak moc se na procesu podílí duch místa.