2006 září, Praha – A centrum

Facilitovali: Hana Perglerová, Lenka Kočí.
Seminář se konal v rámci 1. lektorského kurzu A centra: Vědomá a aktivní příprava na mateřství a rodičovství.

Účastnilo se ho 30 žen.