2002 červenec, Zaježová - Sekier

Facilitoval: Martin Rybář.