Odkazy

Partnerské stránky

Knihy

 • Peck, M. Scott. V jiném rytmu. Portál: Praha 2012.
 • Bauman, Zygmund. Komunita - hľadanie bezpečia vo svete bez istot. Spolok slovenskych spisovatelov: Bratislava 2006.
 • Sadovská, Julia. Diplomová práce na téma Budování komunit. Bratislava.
 • Christian, Diana Leafe. Creating Life Together. New Society Publishers 2007.
 • Joly, Chantal. Modlitba s Rogerem. Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 1997. (o křesťanské komunitě v Taizé)
 • Klímová, Helena. Jak člověk tvoří a maří svět. Konfrontace: Hradec Králové 1997.
 • Lievegoed C.J., Bernard. Sociální struktury (na příkladu léčebně pedagog. zařízení). 1970. (pohled waldorfské pedagogiky)
 • Mello, Anthony. Bdělost.
 • Metcalf, Bill. Shared Visions, Shared Lives: Communal Living around the Globe. Findhorn Press The Park: Findhorn 1996. (příběhy lidí ze života v komunitě; v češtině přeloženy některé kapitoly na www.ekovesnicky.cz)
 • Nouwhen, Henri, J. M. Našel jsem domov. Portál: Praha 1996. (deník z ročního pobytu v Arše - křesťanské komunitě s postiženými lidmi)
 • Peck, Scott. Svět který čeká na zrození. Argo: Praha 2003.
 • Rogers, C.R. Způsob bytí. Portál: Praha 1998.
 • Vanier, Jean. Rodí se nová naděje: Čím je a má být komunita. Zvon: Praha 1997.

Další spřátelené weby