ZÁZRAK SKUTEČNÉHO SETKÁNÍ (Magic of Real Encounter)

02.09.2018 11:22
12. - 14. 10. 2018, Lorien, english version is below
 

Srdečně vás zveme na zážitkový seminář Community Building, který přináší hluboké poznání sebe sama, přijetí se opravdu se vším a díky tomu skutečnou proměnu. Skrze proces vytváření komunity budeme nalézat skutečné hluboké setkání se s druhými, učit se autentické a zároveň respektující komunikaci a tím tak porozumění a lásce v našich vztazích.

 

  • KDE: Lorien, Nenačovice u Berouna, 10 min autem ze Zličína
  • KDY: 12. - 14. 10. 2018
  • CENA: 2300 Kč při platbě do 20. 9., poté 2900 Kč, cena zahrnuje kurzovné a ubytování, vařit si budeme společně z dovezených surovin, číslo účtu 670100-2203940333/6210
  • PRŮVODCI: Hana Perglerová, Matthias Backhausen
  • KONTAKT: Hana Perglerová, info@hanaperglerova.cz, +420 608 114 553
Počet účastníků je na tuto akci omezen na maximálně 12 lidí, přihlašujte se proto včas!
 
 
Více najdete na facebooku.
 
 
ENGLISH VERSION:
We invite you to the unusual Community Building Seminar, which brings a deep understanding of yourself, an acceptance yourself with everything and because of this a real change. Through the community building process, we will find a real deep encounter with others, learning authentic and respectful communication and thus understanding and love in our relationships.
 
 
  • WHERE: Lorien, Nenačovice u Berouna, 10 minutes by car from Zličín
  • WHEN: 12. - 14. 10. 2018
  • PRICE: 2300 CZK for payment until 20th September, then 2900 CZK, the price includes everything course fee and accommodation, we will cook together from imported own food, account number 670100-2203940333/6210
  • FACILITATORS: Hana Perglerová, Matthias Backhausen
  • CONTACT: Hana Perglerová, info@hanaperglerova.cz, +420 608 114 553
The number of participants is limited to 12 people, we recommend signing in time!
 
More you can find on facebook too.