Vytváření opravdového společenství ČERVEN 2012

28.03.2012 13:05

Zveme všechny odvážné zájemce na zážitkový seminář
Vytváření opravdového společenství

"Abychom mohli čerpat sílu přímo z Vesmíru,
musíme sami sebe vidět jako součást světa,
a ne jako jedince, který je od něj oddělen."

 

Kdy: 7. - 10. 6. 2012 (ve čtvrtek od 18h do neděle do 17h)

Kde: Cesta Srdce (Mostečný 9, 37821 Pluhův Žďár, Jižní Čechy), www.cesta-srdce.cz

Cena: 2 900,- (pro studenty, důchodce, matky na MD či jinak finančně slabé účastníky možná sleva). Cena zahrnuje stravu, ubytování a odměnu pro facilitátory.

Odeslání přihlášky a uhrazení zálohy 1500,- je nutné do 10. 5. 2011. Záloha při odhlášení po 1. 6. propadá, storno poplatek neúčtujeme v případě, že účastník za sebe najde náhradu. Platbu lze zaslat na účet č.: 670100–2203940333/6210 (jako zprávu pro příjemce uveďte Vytváření společenství a své jméno) nebo osobně uhradit organizátorce Hance.

Počet účastníků je omezen, doporučujeme přihlásit se co nejdříve!

Bližší informace a přihlášky:  H. Perglerová, tel.: 608 114 553, channa@post.cz.

 

Seminář je zvláště vhodný pro ty, co chtějí

  • udělat velký krok na cestě k sobě, skrze porozumění druhým, a na cestě k druhým, skrze porozumění sobě,
  • najít způsoby, jak zlepšit své osobní či pracovní vztahy,
  • smysluplně se začlenit do skupiny lidí,
  • najít cestu k tomu, aby se jejich pracovní či jiná skupina naučila účinně spolupracovat, využívat potenciálu každého člena a směřovat ke sdílenému společnému cíli,
  • uskutečnit vizi, jejíž naplnění je možné pouze skrze skupinu kvalitně spolupracujících lidí
  • přispět k tomu, aby byl svět lepší,
  • zažít velmi netradiční seminář, který přináší nečekané zážitky na cestě, u které si možná dosud nevšimli, že ji mají pod nohama.

 

O čem seminář je

V živém procesu při komunikaci s druhými účastníky se budeme učit vytvářet opravdové společenství. S nalezením rovnováhy mezi a my, přijetím a oceněním vkladů každého člena skupina může objevit a realizovat svůj jedinečný cíl, v němž tyto osobní vklady znásobí.

Takové vztahy ve svých rodinných, pracovních či zájmových skupinách málokdo z nás zažívá, ačkoli po nich mnoho lidí touží. Někdy se sejde skupina lidí, která je v rámci cesty za určitým cílem chce realizovat, ale jejich úsilí nepřináší kýžený výsledek. V některých skupinách dokonce takové vztahy zažijeme, ale dlouhodobě se neudrží. Také naše rodiny bývají předivem vztahů, které ne vždy přináší potřebné zázemí a podporu svým členům.

Tento typ semináře patří zatím v naší republice mezi ojedinělé. Je založen na principech vytváření komunit podle amerického psychiatra M. Scotta Pecka, který ve svém směřování podobně jako např. humanistický psycholog Carl Rogers hledal cesty k rozvoji a uplatnění lidského potenciálu a k řešení konfliktů mezi lidmi, a to i v rámci velkých skupin. Seminář je ve své hlavní části důsledně zážitkový. Jde o jedinečný proces, utvářený danou skupinou lidí, který má své zákonitosti i zcela individuální specifika. Řada účastníků si odnáší do života velmi osobité prožitky nového fungování ve skupině. Na základě poznání toho, co pravdivou a funkční mezilidskou komunikaci usnadňuje nebo ztěžuje, mění své vztahy v rodině nebo v pracovních či zájmových skupinách. Zážitek opravdového společenství je hluboce uspokojující, neboť přináší prožitek silného společného my při uplatnění vlastního přijímaného já.

Seminář není primárně terapeuticky zaměřen, ale vytvořením opravdového společenství vzniká bezpečné zázemí, v němž se mohou hojit staré rány, roste síla ke zvládnutí každodenních úkolů a přichází vize či pocit smyslu pro další životní směřování.

Tentokrát se chystáme trochu experimentovat a integrovat v průběhu také některé prvky z procesově orientované práce (www.processwork.cz), které by nám pomohly více zvědomit některé procesy.

 

Těšíme se na Vás.

facilitátorky RNDr. Bc. Lenka Kočí a Mgr. Hanka Perglerová :-)