Víkendový workshop Vytváření společenství se Sabine Bartscherer a Susanne Gierens

26.05.2013 11:48
POPRVÉ V ČECHÁCH S LEKTORKAMI ZE ZAHRANIČÍ !

Víkendový workshop Vytváření společenství podle S. Pecka

Pocit společenství vzniká skrz upřímnou, opravdovou komunikaci. K tomu patří: připravenost vyjádřit vlastní pravdu, odpoutání se od názorů a přesvědčení a odvaha ukázat se ve vlastní zranitelnosti. Přes zkoumání doporučených „pravidel“ můžeme zažít ve společném kruhu upřímnosti léčivý potenciál společenství. Jedny z klíčových kvalit tohoto procesu jsou podle S. Pecka dívání se dovnitř a vnímání vlastních impulzů. Přitom nás zajímají přednostně ty impulzy, které nejsou vyjádřeny jako reakce na předešlé příspěvky, nýbrž jsou založeny v hlubokém jádru bytí člověka. V rámci bdělého skupinového pole může takto vzniknout nová kvalita svědectví, prezence a pozornosti. Integrace různorodosti ve skupině se stane základem pro kolektivní vědění a moudrost. Všechno, co je pro tento blahodárný proces potřeba, je odpovědnost za sebe sama a připravenost přijmout riziko.

Od 20. 9. od 18h. do 22. 9. do 14h. 2013 v Praze

Facilitátorky: Sabine Bartscherer a Susanne Gierens (s překladem z německého jazyka)

  www.netzwerk-gemeinschaftsbildung.com

    www.netzwerk-cb.eu

 

 

Přihláška, informace: Hana Perglerová, 608 114 553, hanja24@gmail.com.

Cena: 3500 – 3900 Kč podle vlastní volby.

Při platbě zálohy do 30. 6. cena pouze 3100 Kč. Odeslání přihlášky a uhrazení zálohy 2000,- je nutné do 31. 7. 2013.  

Kde: A centrum, Vítkova 10, Praha 8, www.acentrum.eu.

Stravování: Budeme si vařit sami, přivezte, prosím, každý nějaké vegetariánské, zdravé suroviny nebo můžete na místě přispět finančním příspěvkem na stravu.

Co s sebou: Spacák, karimatku, osobní potřeby, pohodlné oblečení, zápisník.

Víkendový workshop je po celém světě doprovázen 2 facilitátory, kteří podporují skupinu ve zvláštní souhře na její cestě skrz 4 fáze (Pseudokomunita, Chaos, Prázdnota a Komunita). Sabine Bartscherer a Susane Gierens doprovázejí skupiny tímto procesem už mnoho let. Skupina je po víkendovém workshopu schopná dále vést proces jako „skupina všech vůdců“. Mnohá společenství, ale také skupin a firem z toho velmi profitují.

Facilitátorky:

Sabine Bartscherer

Ročník 1966, architektka, lektorka a facilitátorka vytváření společenství. 2004 až 2010 vede projekt bydlení u Vídně a 2010 se stává spoluzakladatelkou životního společenství zámek Oberbrunn. Vzdělání facilitátorka v procesu vytváření společenství podle Scotta Pecka u Höper & Brase, Bertens & Kanters a na workshopech FCE (USA). Zkušenosti cca 60 workshopů po celém světě (kromě německého také v anglickém a francouzském jazyce). Žije od roku 2010 s jejím synem ve vesnickém společenství u Chiemsee, Bavorsko.

 

Susanne Gierens

Ročník 1954, lektorka ve vzdělávání dospělých. Mnoho let činná v projektovém řízení a psychosociálním poradenství. Vzdělání v krizové intervenci a ve vedení rozhovoru zaměřeném na osobnost. Vzdělání facilitátorka v procesu vytváření společenství podle Scotta Pecka u Liesbeth Kanters & Adriaan Bertens, NL. Žije od roku 2006 v Jahnishausenu (www.ltgj.de).

 

 

Komunikační principy:

 • Být dochvilný v každém sezení.
 • Říci svoje jméno, než začnu mluvit.
 • Mluvit v „já“ formě.
 • Mluvit o sobě a svojí momentální zkušenosti (zkoumej se, nepoučuj, neomlouvej se).
 • Zavázat se zůstat v pozornosti (zůstat až do konce každého sezení).
 • Zapojit se – vyhnout se tomu, abys někoho vyloučil.
 • Vyjádřit svůj nesouhlas ve skupině, nikoliv mimo kruh.
 • Být zodpovědný za svůj osobní úspěch (co si ze sezení nebo workshopu vezmeš pro sebe).
 • Účastnit se slovy nebo beze slov. Být emocionálně přítomný ve skupině.
 • Naslouchat pozorně a s respektem, když Ti jiná osoba něco sděluje. Neformulovat odpověď, když ještě mluví někdo jiný.
 • Respektovat absolutní diskrétnost.
 • Rozpoznat hodnotu ticha a mlčení ve společenství.
 • Jít do rizika!
 • Poslouchat svůj vnitřní hlas a mluvit, když k tomu máš pohnutí, nemluvit, když k tomu pohnutí nemáš.

 

 

PŘIHLÁŠKA

Jméno:

Telefon:

Email:

Adresa:

Přihlašuji se na workshop Vytváření společenství podle Scotta M. Pecka od 20. - 22. 9. 2013 v A centru.

Cena: 3500 – 3900 Kč podle vlastní volby.

Při platbě zálohy do 30. 6. cena pouze 3100 Kč. Odeslání přihlášky a uhrazení zálohy 2000,- je nutné do 31. 7. 2013. Záloha při odhlášení po 31. 8. propadá, storno poplatek neúčtujeme v případě, že účastník za sebe najde náhradu. Platbu lze zaslat na účet č.: 670100–2203940333/6210 (jako zprávu pro příjemce uveďte Vytváření společenství) nebo osobně uhradit organizátorce Haně. Cena nezahrnuje stravné.

 

Uveďte, máte-li speciální požadavky na ubytování či stravování:

 

Jaké jsou důvody Vašeho zájmu o seminář:

 

Jak jste se o něm dozvěděl/a:

 

Datum:

Podpis:

Přihlášku zašlete na hanja24@gmail.com.