Seminář Vytváření opravdového společenství ÚNOR 2013

03.01.2013 19:07

Zveme všechny odvážné zájemce na zážitkový seminář

Tentokrát v nové formě dvou navazujících víkendů!

 

Seminář je určen pro ty, kteří chtějí:

  • Učit se skrze zážitek, vlastní poznání a sdílení.
  • Rozvíjet funkční komunikaci s respektem a láskou.
  • Nacházet cesty, jak zlepšit své osobní vztahy a produktivně řešit konflikty.
  • Učit se o procesu vytváření společenství, sdíleném vůdcovství a konsenzu.
  • Zažít si pocit své jedinečnosti a zároveň hluboké společné jednoty.
  • Zažít velmi netradiční seminář založený na nestrukturované části.

Seminář je vhodný, jak pro členy nejrůznějších skupin, kteří chtějí do svých společenství přinést více poznání tak pro jednotlivce, kteří mají zájem především o svůj osobní růst.

 

Každý krok, který učiníš s cílem víc poznat svou vizi a víc ji žít, pomáhá skupině žít její vizi. Každý krok, který učiníš s cílem žít vizi skupiny, Ti pomáhá žít svou vlastní vizi.“               (Ludger Scholl)

 

Kdy: 14. - 17. 2. (čtvrtek od 18h do neděle do 17h) a 29. - 30. 3. 2013 (pátek od 17h do soboty do 19h), pro zájemce o průvodcování také neděle 31. 3. (od 9h do 15h)

Kde: A centrum, Praha 8, Vítkova 10, www.acentrum.eu

Cena: 3900,- za oba víkendy (pro studenty, důchodce, matky na MD či jinak finančně slabé účastníky možná sleva). Cena zahrnuje nájem, ubytování a odměnu pro průvodce.

Odeslání přihlášky a uhrazení zálohy 2000,- je nutné do 31. 1. 2013. Záloha při odhlášení po 31. 1. propadá, storno poplatek neúčtujeme v případě, že účastník za sebe najde náhradu. Platbu lze zaslat na účet č.: 670100–2203940333/6210 (jako zprávu pro příjemce uveďte Vytváření společenství) nebo osobně uhradit organizátorce Hance. 

Facilitátoři: Robo Jankovich, RNDr. Mgr. Lenka Kočí nebo Mgr. Hana Perglerová

Bližší informace a přihlášky:  Hana Perglerová, tel.: 608 114 553, hanja24@gmail.com

Počet účastníků je omezen, doporučujeme přihlásit se co nejdříve!

 

O semináři:

Tento typ semináře patří zatím v naší republice mezi ojedinělé. Je založen na principech vytváření komunit (community building) podle amerického psychiatra M. Scotta Pecka, který ve svém směřování podobně jako např. humanistický psycholog Carl Rogers hledal cesty k rozvoji lidského potenciálu a k řešení konfliktů mezi lidmi, a to i v rámci velkých skupin. Seminář je ve své hlavní části důsledně zážitkový, účastníci společně sedí v kruhu a skrze komunikaci hledají, jak utvořit skutečné společenství. Na základě poznání toho, co mezilidskou komunikaci usnadňuje nebo ztěžuje, mění své vztahy v rodině, v pracovních či zájmových skupinách. Zážitek opravdového společenství je hluboce uspokojující, neboť přináší prožitek silného společného my a zároveň přijímání svého jedinečného já.

Seminář není primárně terapeuticky zaměřen, ale vytvořením opravdového společenství vzniká bezpečné zázemí, v němž se mohou hojit staré rány, roste síla ke zvládnutí každodenních úkolů a přichází vize či pocit smyslu pro další životní směřování.

Na první intenzivní prožitkový víkend navazuje s odstupem druhé setkání, které umožňuje sdílet a případně uzavřít vzájemné prožitky, podívat se na ně s větším uvědoměním, vyměnit si zkušenosti s jejich uplatněním v každodenním životě a porozumět obecným zákonitostem osobního, vztahového a skupinového vývoje.

 

Těšíme se na Vás.

Facilitátoři Lenka Kočí, Robo Jankovich a Hanka Perglerová