Seminář 7. - 10. dubna na Buchově

28.02.2016 10:03

 

Seminář Vytváření společenství podle Scotta M. Pecka

„Protože komunikace je základem veškerých lidských vztahů, principy společenství se dají aplikovat na každou situaci, v níž se ocitnou dva či více lidí pohromadě.“

7. - 10. dubna 2016 v Centru Buchov na Benešovsku

Seminář Vytváření společenství nabízí tyto příležitosti: 
* autenticky sdělovat cokoli, co potřebuji, bez obav ze zranění 
* prožívat svojí jedinečnost a zranitelnost, ať už to znamená cokoli, aniž bych byl/a potrestán/a opuštěním nebo vyloučením 
* mluvit a také naslouchat s otevřeným srdcem, učit se kvalitě ticha 
* zážitek, že pravda druhého, odlišná od mé, je dar a mohou existovat společně 
* rozpoznat a odložit své oblíbené strategie a jednat s ostatními bez manipulací 
* nalézat neobvyklé cesty, jak zlepšit své vztahy, jak řešit konflikty na jakékoli úrovni
* porozumět skupinovým procesům a jedinečné dynamice společenství 
* prožít sdílené vůdcovství a shodu mínění (tzv. konsenzus) 
* zapomenout na mýtus běžné demokracie a objevit potenciál hluboké demokracie 
* stát se součástí celku a zůstat současně sám sebou 
* zjistit, co je to opravdová komunita

Proces, kterým společně projdeme, vyžaduje přítomnost každého účastníka po celou dobu a není tedy možné připojit se později nebo vynechat některý blok. Sejdeme se ve čtvrtek 7. dubna v 19 hodin a seminář ukončíme v neděli 10. dubna v 17 hodin. 
Facilitovat bude Hana Perglerová a Honza Nejedlý 
Cena: 2600,- Kč 
Vegetariánská strava: 750,- Ubytování: 660,- (matrace) nebo 960,- (povlečená postel). 
Vaše místo je rezervováno po zaplacení zálohy 1000,- Kč na účet: 103803105 /0300

Přihlášky: Honza Nejedlý | honza@vytvarenispolecenstvi.cz | 605 215 810