Pokračovací peckovská skupina od září 2016

15.08.2016 22:38

Skupina je otevřená pro všechny účastníky minimálně jednoho workshopu Vytváření opravdového společenství dle S. Pecka.

Budeme se pravidelně setkávat večer 1x za měsíc. Ale přijít můžete klidně i jen na jeden večer. Účast potvrďte Haně na email hanja24@gmail.com.

Termíny: nejbližší 9. 9., 14. 10. 2016, od 17h do cca 21,30h, pozor začínáme přesně, doporučujeme přijít dříve !!! :)

Cena: 100 Kč za večer.

Místo: bude upřesněno.

Páteční večery nebudou facilitované, ale budou fungovat jako skupina s plující rolí facilitátora.

Záměr: na těchto setkáváních budeme pokračovat v duchu víkendových principů a dále rozvíjet a upevňovat naše dovednosti komunikace s cílem stále více a úspěšněji je přenášet do běžného života. Po skončení sezení se plánuje vždy následná pařba dle volby zúčastněných :).

Na všechny se těší koordinátorka Hana


Principy naší komunikace jsou:

 • mluvit, když se k tomu cítím pohnutý/á;
 • ­mluvit o tom, co je teď a tady;
 • ­mluvit a naslouchat ze srdce, s respektem, nepřipravovat si reakci;
 • mluvit o sobě, být konkrétní, nevyjadřovat se obecně, "člověk...";
 • ­být dochvilný;
 • ­být přítomni po celou dobu, být v plné pozornosti ať už verbálně či mlčky;
 • ­být absolutně diskrétní, co je řečeno ve skupině, nevynáší se ven;
 • ­každý má právo poprosit o minutu ticha;
 • ­než začnu mluvit, řeknu napřed své jméno;
 • ­riskovat a experimentovat;
 • ­vyjádřit svůj nesouhlas ve skupině, nikoliv mimo kruh;
 • ­být zodpovědný za svůj osobní úspěch, co si ze setkání vezmeš pro sebe;
 • ­ticho a mlčení jsou důležité.