Seminář Vytváření opravdového společenství

28.02.2011 20:00

Zveme všechny odvážné zájemce na zážitkový seminář

Vytváření opravdového společenství

25.-28.8. 2011

 

Kde: A centrum, Vítkova 10, Praha 8, www.acentrum.eu.

Cena: 2 900,- (pro studenty, důchodce, matky na MD či jinak finančně slabé účastníky možná sleva). Cena zahrnuje stravu, ubytování a odměnu pro facilitátory.

Přihlášení se a uhrazení kurzovného je nutné do 10.8. 2011. Platba při odhlášení se po 15.8. propadá. Platbu lze zaslat na účet č.: 670100–2203940333/6210 (jako zprávu pro příjemce uveďte Vytváření společenství a své jméno) nebo osobně uhradit organizátorce.

Počet účastníků je omezen, doporučujeme se přihlásit co nejdříve!
 

Bližší informace a přihlášky: Mgr. Hana Perglerová, tel.: 608 114 553, channa@post.cz.

 

 V centru Prahy, v bezpečném zázemí A centra, se budeme učit vytvářet opravdové společenství v živém procesu při komunikaci s druhými účastníky. S nalezením rovnováhy mezi já a my, přijetím a oceněním vkladů každého člena skupina může objevit a realizovat svůj jedinečný cíl, v němž tyto osobní vklady znásobí.

Takové vztahy ve svých rodinných, pracovních či zájmových skupinách málokdo z nás zažívá, ačkoli po nich mnoho lidí touží. Někdy se sejde skupina lidí, která je v rámci cesty za určitým cílem chce realizovat, ale jejich úsilí nepřináší kýžený výsledek. V některých skupinách dokonce takové vztahy zažijeme, ale dlouhodobě se neudrží. Také naše rodiny bývají předivem vztahů, které ne vždy přináší potřebné zázemí a podporu svým členům.

 

Seminář je zvláště vhodný pro ty, co chtějí:

  • udělat velký krok na cestě k sobě, skrze porozumění druhým, a na cestě k druhým, skrze porozumění sobě,
  • najít způsoby, jak zlepšit své osobní či pracovní vztahy,
  • smysluplně se začlenit do skupiny lidí,
  • najít cestu k tomu, aby se jejich pracovní či jiná skupina naučila účinně spolupracovat, využívat potenciálu každého člena a směřovat ke sdílenému společnému cíli,
  • uskutečnit vizi, jejíž naplnění je možné pouze skrze skupinu kvalitně spolupracujících lidí
  • chtějí přispět k tomu, aby byl svět lepší,
  • chtějí zažít velmi netradiční seminář, který přináší nečekané zážitky na cestě, u které si možná dosud nevšimli, že ji mají pod nohama.

 

Tento typ semináře patří zatím v naší republice mezi ojedinělé. Je založen na principech vytváření komunit podle amerického psychiatra M. Scotta Pecka, který ve svém směřování podobně jako např. humanistický psycholog Carl Rogers hledal cesty k rozvoji a uplatnění lidského potenciálu a k řešení konfliktů mezi lidmi, a to i v rámci velkých skupin. Seminář je ve své hlavní části důsledně zážitkový. Jde o jedinečný proces, utvářený danou skupinou lidí, který má své zákonitosti i zcela individuální specifika. Řada účastníků si odnáší do života velmi osobité prožitky nového fungování ve skupině. Na základě poznání toho, co pravdivou a funkční mezilidskou komunikaci usnadňuje nebo ztěžuje, mění své vztahy v rodině nebo v pracovních či zájmových skupinách. Zážitek opravdového společenství je hluboce uspokojující, neboť přináší prožitek silného společného my při uplatnění vlastního přijímaného já.

Seminář není primárně terapeuticky zaměřen, ale vytvořením opravdového společenství vzniká bezpečné zázemí, v němž se mohou hojit staré rány, roste síla ke zvládnutí každodenních úkolů a přichází vize či pocit smyslu pro další životní směřování.
 

 

Těšíme se na Vás.

facilitátoři RNDr. Lenka Kočí a Tomáš Šikula :-)