INTERNATIONAL COMMUNITY BUILDING FACILITATOR TRAINING Mezinárodní tréning pro facilitátory skupinových procesů

18.06.2017 13:22

Způsob této práce vychází z učení známého amerického psychoterapeuta

Scotta M. Pecka (knihy V jiném rytmu, Nevyšlapanou cestou).

ENGLISH VERSION IS BELOW!

Dva večery se bude konat mezinárodní setkání facilitátorů Community Building (CB) 2017.

 

Tento výcvik je určen facilitátorům, sociálním pracovníkům, psychologům, poskytovatelům sociálních služeb, poradcům, konzultantům v oblasti vytváření a vedení týmu a změn, školitelům, členům záměrně vytvářených komunit, duchovním a členům náboženských organizací, komunitním organizátorům a zájemcům o osobní, profesionální a duchovní růst.

 
Vedou američtí facilitáři EDWARD GROODY a TIM DEMPSEY z USA. Ed pracoval a byl vyškolen přímo Dr. Peckem a byl členem původního týmu Nadace na podporu vytváření komunit (Foundation for Community Encouragement – FCE), kterou Dr. Peck založil. 

Edward a Tim mají více než padesátiletou zkušenost s CB v různých prostředích, včetně záměrně vytvářených komunit, budování firemních týmů a jejich vedení, ve vězení, v programech pro mládež, programy pro oběti sexuálního zneužívání, a mnoho dalších. V současné době jsou konzultanty prvního svého druhu 6-ti letého celostátního CB tréninkového a realizačního projektu ve městě Milwaukee ve státě Wisconsin ve Spojených státech. Oba byli také kolegové s Bobem Robertsem, který propagoval používání CB ve věznicích a s bývalými pachateli. Edward a Tim (viz plné biografie níže) jsou přední světoví odborníci v integraci CB do sociálních služeb, trestního soudnictví, budování firemních týmů a dalších praktických programů.

Cílem je sdílet znalosti a obsah z původního školení facilitátorů vyvinutého Dr. Peckem, stejně jako nové učení z průkopnických projektů CB, jako je projekt Milwaukee ve Spojených státech. Trénink kombinuje CB proces, přednášky, zkušenostní cvičení, diskusi, hraní rolí a různé další metody k vytvoření silného a transformačního učení. Všichni účastníci obdrží výcvikový manuál a certifikát od Institutu CB.

Tento workshop je součástí jednoročního česko-německého výcviku vedeného Mag. Sabine Bartscherer jako jeho poslední modul, ale je také prvním modulem pro jeho nové školení pro nové účastníky, jsou tedy vítaní noví i vracející se studenti. Je také možné se jej účastnit samostatně. Podmínkou pro toto školení je ale minimálně jeden veřejný workshop (termíny v České republice jsou 28. - 30. dubna a 9. - 11. června a v Německu 23. - 25. června). Workshop bude překládán z angličtiny do češtiny.

Termín: 19. – 23. 7. 2017 (od středy ráno do neděle do 16h)
Místo: Lorien, Nenačovice 80, okres Beroun
Cena: 11600 Kč při platbě do 10. 6. 2017, poté 12500 Kč (cena zahrnuje manuál pro facilitátory od CBI)
 

   Přínosy Communit Building:

 • Poskytuje účastníkům příležitost k procvičování zdravého chování a prosociálních dovedností (řešení problémů, řízení hněvu, sebeovládání, empatie atd.).
 • Vytváří vysoce efektivní učební prostředí.
 • Poskytuje možnosti léčení traumatu, které ovlivňují nebo jsou spojeny se současným chováním a okolnostmi.
 • Vybízí účastníky, aby řešili své vlastní problémy.
 • Odstraňuje překážky efektivní komunikace a zdravých vztahů.
 • Pomáhá účastníkům zbavit se úsudku o sobě a o ostatních, tolerovat nejednoznačnost, řešit složité problémy a přijímat změny.
 • Podporuje porozumění skupinovému procesu a roli člověka při jeho vývoji.
 • Výrazně zlepšuje výsledky programů zaměřených i na specifická témata, jako je recidiva, gramotnost, počítačová kompetence, pracovní dovednosti, rodičovství atd.
5-ti denní výcvik zahrnuje tyto cíle:
 1. Identifikace znalostí, dovedností a atributů potřebných k tomu, abyste byli účinným facilitátorem CBW. Posoudí vaši připravenost facilitovat.
 2. Porozumění klíčovým koncepcím, tématům a dynamice facilitace CBW.
 3. Identifikace a popis čtyř fází procesu CB.
 4. Učení se a procvičování doporučené a volitelné intervence vhodné pro každou fázi procesu CB.
 5. Pochopení důležitosti CB mezi vámi a vaším spolufacilitátorem CBW.
 6. Zvýšení uvědomění a přijímání sebe sama a ostatních. Učení o osobních překážkách při vytváření CB. Zjištění, jak váš typ osobnosti ovlivňuje vaše schopnosti efektivně facilitovat.
 7. Učení, jak se model CBW postupně vyvíjel.
 8. Dozvíte se o mnoha nových praktických aplikacích CB programů v sociálních službách, trestním soudnictví, záměrných komunitách, rozvoje lídrů, vytváření firemních týmů, organizací založených na víře, překonání vyhoření a traumatu.
 9. Učení, jak přizpůsobit metody CB pro vybrané cílové skupiny a jejich aplikace, např. pro mládež, budování firemních týmů, atd.
 10. Porozumění tomu, jak kontemplativní a upřímná praxe může pomoci podpořit rozvoj facilitátora CB.
 11. Diskuze o etických otázkách souvisejících s facilitací CBW.
 12. Získat přehled o procesu zorganizování, vedení a ukončení CBW,
 13. Začít vytvářet osobní rozvojový plán.
 14. Seznámit se navzájem, vytvořit komunitu, tak jak se učíme, a užít si zábavu v průběhu naší cesty.

 

EDWARD GROODY působí jako prezident představenstva společnosti Community Building Institut (Institut Vytváření společenství), který spolupracuje s neziskovými organizacemi a federálními, státními a místními vládami s cílem zvýšit výsledky v programech trestního soudnictví a sociálních služeb. Je předsedou společnosti Ed Groody & Associates, Inc., pro rozvoj organizací, která sídlí v Knoxville, Tennessee. On a Jeho tým konzultantů pomáhá firmám dosahovat mimořádných výsledků a vytváření ducha společenství na pracovišti od roku 2001.

Edward se specializujena pomoc lídrům při provádění změn způsobem, který zaměstnává a ctí lidi. Vedl velmi úspěšné finanční a kulturní obraty v různých průmyslových a podnikových prostředích. Edward je lídrem v používání inovativních změn, leadershipu a teambuildingových metod. Před zahájením společnosti Ed Groody & Associates, Inc. působil jako ředitel organizace pro rozvoj s Covenant Health, rozsáhlým systémem zdravotní péče, který sloužil východnímu Tennessee, kde dohlížel na řízení změn, finanční obraty, rozvoj týmů a řešení konfliktů.

Edward je jedním z hrstky lidí, kteří vedli výcviky a spolupracovavali s M. S. Peckem, autorem bestselleru Nevyšlapanou cestou a vývojářem inovačního vytváření týmu s názvem Community Building. Edward byl také součástí vedení skupiny, která organizovala a usnadnila první mužské konference s proslulým básníkem a autorem Robertem Blyem v Minnesotě v 80. a 90. letech.

Edward je dlouholetým studentem kontemplativních praktik. Kromě své konzultační práce na plný úvazek vedl poezii Divina, komunitní budovu, meditace a další kontemplativní workshopy pro centra, univerzity, neziskové organizace, podniky a náboženské skupiny. Studoval na Grinnell College a publikoval články o budování komunity.

 

TIM DEMPSEY je výkonným ředitelem společnosti Community Building Institut. Tim začal svou kariéru žít s propuštěnými vězni mezi vysokoškolským a postgraduálním studiem. Od té doby věnoval 25 let provozování vysoce úspěšných sociálně-odvětvových programů ve věznicích, které se zaměřují na zaměstnání a spoléhají se na principy a praxi Community building pro jejich komparativní výhodu. Jako součást svého MBA založil jeden z prvních národních programů pro zaměstnance výhradně pro návrat vězňů, kteří oba rozšířili misi organizace, kterou provozoval, a přispěli 30% svého rozpočtu. Pracoval se známým Bobem Robertsem, který byl iniciátor programu pro vězně „Projekt návratu“ a autorem studie z věznic v USA. Napsal též knihu „Má duše mi řekla“ (www.mysoulsaidtome.com).

Tim dokončil vysokoškolské studium na Notre Dame a absolvoval studium na katolické univerzitě (MA) a University of Tennessee (MBA). V současné době řídí neziskovou organizaci, která koordinuje rozsáhlou síť dobrovolníků na podporu vězňů a jejich rodinných příslušníků, a připravuje je na návrat a sjednocení. Také konzultuje design programu,  organizaci a značku vývoje fondů v sociálním sektoru.

 

SABINE BARTSCHERER je magistra věd solární architektury, Akademický expert na sluneční plánování a stavby. Narodila se v roce 1966. Do roku 2013 působila především jako architektka a odborná asistentka na Vysoké škole ve Vídni.  2004-10 se podílela na projektu komunitního bydlení ve Vídni, v roce 2010 spoluzaložila komunitní projekt na zámku Oberbrunn. Žije od roku 2010 se svým synem u Chiemsee v Bavorsku.

V posledních letech se ale především zabývá facilitací „Community Building“ podle Scotta Pecka. Absolvovala výcviky: roční tréninkovou skupinu u Höper & Brase (D), Bertens & Kanters (NL) (certifikace, LEP) a workshopy od FCE (USA, San Francisco, Detroit) a výcvik od FCE Robert Reusing & Mona (USA). Facilitovala cca 160 workshopů po celém světě (Bali, Francie, Anglie, Česká republika, Rakousko, Švýcarsko, ...), v letech 2009 + 2010

+ 2015 + 2016 vedla národní i mezinárodní tréninkové skupiny. Absolvovala též několik vzdělávacích modulů v „Councilu“ u Marlow Hotchkiss, Joe Provisor (Council ve školách).

 

MORGAN SCOTT PECK (1936–2005) byl americký psychoterapeut, jehož esejistické knihy se staly klasikou duchovní a populárně psychologické literatury. Známá je jeho kniha Nevyšlapanou cestou. V České republice vyšlo nové vydání jeho knihy na téma vytváření komunit „The different drum“ v roce 2012 s titulem „V jiném rytmu“. Podporoval rozvoj komunit a zkoumal chování lidí ve skupinách. Objevil jisté zákonitosti, které lze prožít, zvědomit a prohlubovat na seminářích. Podle nich vytvořil koncept semináře „Vytváření společenství“. Jde o „jiný rytmus“ – jiný, hlubší způsob nacházení společné řeči, vedoucí k přijetí sebe i ostatních se vším, jací jsme a tak k vzájemnému porozumění a lásce.

Vize M. Scotta Pecka

V mém srdci je touha po míru ve světě. Vzhledem k ranám a odmítnutím, které jsme utržili v minulých vztazích, se bojíme podstoupit riziko odzbrojit sami sebe. V našem strachu, opomíjíme sen po autentickém společenství a bereme ho pouze jako vizionářský.

Ale existují pravidla, podle kterých se lidé mohou vrátit zase k sobě, a díky kterým se staré rány mohou uzdravit. A to je posláním nadace na podporu komunit FCE, kterou S. Peck založil, učit tyto pravidla - aby se naděje stala opět reálnou – a tuto vizi doopravdy uskutečnit ve světě, který téměř zapomněl, co to znamená nádhera být člověkem.

 

PŘIHLÁŠENÍ A PLATBA
Haně na email (viz kontakt) a zasláním přihlášky a uhrazením zálohy 3000Kč do 10. 6. 2017 na účet č. 2200863723/2010. Počet míst je omezen, zaplacením zálohy tedy budete mít místo rezervované. Při platbě po tomto datu je cena za seminář 12500 Kč. Zrušením účasti po 10. 6. záloha propadá, může ale za Vás dorazit náhradník. Cena nezahrnuje cenu za stravu a ubytování.

 

Weby:

český - komunity.webnode.cz

německý - netzwerk-gemeinschaftsbildung.com

americký - communitybuilding.net

 

Kontakt:

Hana Perglerová, hanja24@gmail.com, +420 608 114 553

Pro informace o novém výcviku 2017-2018 kontaktujte Sabine Bartscherer na emailu gemainschaftsbildung@cabs.at.

Více též na facebooku.

 

 

Text in english:

INTERNATIONAL COMMUNITY BUILDING FACILITATOR TRAINING
Based on the work of M. Scott Peck M. D., renowned bestselling author of The Road Less Traveled and The Different Drum
 

This training is for facilitators, social workers, psychologists, social service providers, counselors, team building and change management consultants, trainers, members of intentional communities, clergy & members of faith based organizations, community organizers, and people interested in:

 • personal, professional & spiritual growth
 • building and/or renewing trust and safety in groups
 • overcoming cultural mistrust or conflict
 • overcoming burnout and compassion fatigue
 • promoting civility and effective collaborations
 • diversity and equity training
 • group mindfulness & contemplative practices
 • healing trauma and adverse childhood experiences
 • improving outcomes in social service and criminal justice programs
 • cutting edge team building and conflict resolution methods

 

Facilitators will be Edward Groody and Tim Dempsey, from US.  

Ed worked with and was trained directly with Dr. Scott Peck and served on the original staff of Dr. Peck’s non-profit organization, the Foundation for Community Encouragement (FCE). 

Edward and Tim have over 50 years of combined experience facilitating CB in a variety of settings including intentional communities, corporate team building and leadership development, prisons, ex-offender programs, youth programs, diversity training, programs for victims of sexual abuse, jobs programs, and many others. They are currently the consultants on a first of its kind 6-year city-wide CB training and implementation project in the City of Milwaukee, Wisconsin in the United States. Both were also colleagues with Bob Roberts, who pioneered the use of CB in prisons and with ex-offenders. Edward and Tim (please see full bios below) are the world’s leading experts in integrating CB into social service, criminal justice, corporate team building, and other practical applications. 

The purpose is to share knowledge and content from the original facilitator trainings developed by Dr. Peck - as well as new learnings from pioneering applications of CB such as the Milwaukee project in the United States. The training combines CB process, lecture, experiential exercises, discussion, role play and various other methods to create a powerful and transformative learning experience. All participants receive a training manual and certificate from the Community Building Institute.

This workshop is part of the one-year Czech-German training led by Mag. Sabine Bartscherer as its final module, but it is also the first module for its new training for new entrants, so new and returning students are welcome. It is also possible to participate it separately. But the condition for this training is to have at least one regular public workshop (dates in Czech Republic are 28 - 30 April and 9 - 11 June 2017, and in Germany 23 - 25 June). The workshop will be translated from English into Czech.

 

Date: 19. – 23. 7. 2017 (start in the morning and end on Sunday 4 pm)

Place: Lorien, Nenačovice 80, Beroun, Czech Republic

Price: 450 € if payed deposit until 10. 6. 2017, after this date 500 € (including the „Facilitator´s Manual“ from CBI)

 

Specific benefits of Community Building include:

 • Increases self-awareness and emotional intelligence.
 • Improves the ability to listen deeply and be present to others.
 • Increases personal serenity and helps let go of sources of anxiety and distress.
 • Increases the ability to tolerate ambiguity, deal with difficult issues and embrace change
 • Helps overcome “burnout” and “compassion fatigue”, reduces turnover.
 • Improves program outcomes in social service and criminal justice programs.
 • Promotes civility and healthy discourse.
 • Increases diversity and equity awareness.
 • Provides opportunities to practice effective communication, healthy behaviors and pro-social skills (problem solving, anger management, self-control, empathy, etc.).
 • Creates highly effective learning environments.
 • Provides opportunities for healing of trauma.
 • Encourages personal responsibility.
 • Removes obstacles to effective communication and healthy relationships.
 • Helps participants let go of judgments of self and others.
 • Promotes understanding of group process and one’s role in its development.
 • Enhances personal mindfulness and contemplative practice.
 • Improves teamwork and strengthens organizational culture.

 

Specific learning objectives for the 5-Day training include:

 1. Identify the knowledge, skills and attributes needed to be an effective CBW facilitator. Assess your readiness to facilitate.
 2. Understand the key concepts, themes and dynamics of CBW facilitation.
 3. Identify and describe the four stages of the Community Building process.
 4. Learn and practice recommended and optional interventions appropriate for
 5. each stage in the Community Building process.
 6. Understand the importance of building Community between you and your
 7. CBW co-facilitator(s).
 8. Increase awareness and acceptance of self and others. Learn about personal
 9. obstacles to building Community. Learn how your personality type impacts your ability to facilitate effectively.
 10. Learn how Community Building Workshop formats have evolved over time.
 11. Learn about the many new practical applications of Community Building in social service and criminal justice programs, intentional communities, leadership development programs, corporate team building, faith-based organizations, overcoming burnout & trauma. 
 12. Learn how to customize Community Building methods for targeted audiences and applications, i.e. youth, corporate team building, ex-offenders, etc.
 13. Understand how contemplative and mindfulness practice can help support development as a Community Building facilitator.
 14. Discuss ethical issues relevant to CBW facilitation.
 15. Get an overview of the mechanics of organizing, conducting and concluding CBWs,
 16. Begin to craft a personal development plan.
 17. Get to know each other and build Community as we learn, and have fun along the way.

 

EDWARD GROODY serves as President and Board Chair of CBI. He is President of Ed Groody & Associates, Inc., an organization development-consulting firm. He and his team of consultants have been helping companies get exceptional results and create a Spirit of Community in the workplace since 2001. Edward specializes in helping leaders implement change in a way that engages and honors people. He has facilitated highly successful financial and cultural turnarounds in a variety of industries and corporate settings.

Prior to starting Ed Groody & Associates, Inc. he served as Director of Organization Development with Covenant Health, a large health care system serving East Tennessee. Edward is one of a handful of individuals to train and work with M. Scott Peck, M.D., bestselling author of The Road Less Traveled and developer of the innovative group and team-building process called Community Building. Edward was also a part of the leadership group that organized and facilitated the first men’s conferences with renowned poet and author Robert Bly in Minnesota in the 80s and 90s.

Edward is a long time student of contemplative practices. In addition to his full-time consulting work, he leads Poetry Divina, Community Building, meditation/centering prayer and other contemplative workshops for retreat centers, universities, nonprofits, businesses, and religious groups.

TIM DEMPSEY serves as Executive Director of CBI. Tim began his career living with released prisoners in a network of halfway houses between his undergraduate and graduate studies. He has since devoted 25 years to operating highly successful social-sector prison reentry programs, which focus on employment and rely on both the principles of Community and the practice of Community Building for their comparative advantage. As part of his MBA, he established one of the nation’s first alternative staffing programs exclusively for returning prisoners, which both extended the mission of the organization he was running and contributed 30% of its budget. He worked with well-known Bob Roberts, which wrote the book My soul said to me (www.mysoulsaidtome.com). Bob was initiator of „Project Return“ and also of a study in a prison in US.

Tim completed undergraduate studies at Notre Dame and graduate studies at both Catholic University (MA) and The University of Tennessee (MBA). He is currently managing a nonprofit that coordinates a large network of volunteers to support prisoners and their families while preparing them for reentry/reunification. He also consults on program design and organizational, brand and fund development in the social sector. 

SABINE BARTSCHERER Mag. arch. Dipl.-Ing. Master of Sciene (Solararchitecture), Academic Expert for Solar Planning and Building. Born 1966, architect, lecturer at the Academy of Fine Arts. Arts/ Vienna until 2013 and Facilitator "Community Formation according to Scott Peck" 2004-10 Housing project near Vienna, 2010 Co-founder Lebensgemeinschaft Schloss Oberbrunn. Lives since 2010 with her son at the Chiemsee, Bavaria.

Training as Facilitator for the "Community Building Process according to Scott Peck": year-training group at Höper & Brase (D), Bertens & Kanters (NL) (certification, LEP) and at workshops of FCE (USA, San Francisco, Detroit). Experience: approx. 160 workshops, worldwide (also in English/ French language: Bali, France, England, Czech Republic, Austria, Switzerland ...), 2009 + 2010 + 2015 + 2016 Leadership of national and international training groups (Community formation according to Scott Peck). Several training modules in "Council" at Marlow Hotchkiss, Joe Provisor (Council in Schools).

MORGAN SCOTT PECK

Morgan Scott Peck (1936-2005) was an American psychotherapist, whose essay books became a classic of spiritual and popular psychological literature. In the Czech Republic, a new edition of his book on "The Different drum" was released in 2012 with the title "V jiném rytmu". He supported community development and examined the behavior of people in groups. He discovered certain patterns that can be experienced, realized and deepened at seminars. According to them, he created the concept of a "Community Building" seminar. It is a "different drum" - a different, deeper way of finding a common language, leading to accepting oneself and others with everything, what we are and so to mutual understanding and love.

Vision M. Scott Peck

There is a yearning in the heart for peace. Because of the wounds and rejections we have received in past relationships, we are frightened by the risk of disarming ourselves. In our fear, we discount the dream of authentic community as merely visionary. But there are rules by which people can come back together, and by which the old wounds can be healed. I tis the mission of FCE to teach these rules – to make hope real again – to make the vision actually manifest in a world which has almost forgotten the glory of what it means to be human.

 

REGISTRATION AND PRICE: 

for registration apply to the contact email (below) and pay deposit 150 € until 10. 6. 2017 for account number 2300088779/ 2010, Fio bank, IBAN CZ5120100000002300088779. The number of places is limited, your place is reserved after receipt of deposit payment. For payment after 10. 6. 2017, the price is 500 €. If you will cancel your participation after 10th of June, the deposit will be forfeited, or you can offer workshop to a new participant to take this place instead of you. The price is not including food and accommodation.

 

Websites: 

komunity.webnode.cz

netzwerk-gemeinschaftsbildung.com 

communitybuilding.net

Contact: 

Hana Perglerová, hanja24@gmail.com, +420 608 114 553

For info of the whole training 2017-2018 contact Sabine Bartscherer on gemainschaftsbildung@cabs.at.

Look on facebook too.