9. - 12. dubna 2015 v Praze. JÁ v laboratoři skupinové dynamiky.

28.03.2015 20:29
Nezáleží na tom, kdo jsem a kam jsem došel na své cestě. Nezáleží na tom, jakou jsem poznal pravdu. Není důležité, kolik moci jsem získal a kolik jí dokázal pustit. 
Nezáleží na tom, jaké jsem měl učitele a jaké dětství. Je jedno, co už jsem zpraco-val a kde jsem se narodil. Toužím být propojenou součástí a současně toužím být sám sebou.
 
Inspirovaný psychiatr Scott M. Peck navrhl koncept víkendového semináře, 
kde účastníci, pouze jemně vedeni zkušenými facilitátory, procházejí 
nestrukturovaným procesem. Ten je výjimečný tím, že zahrnuje fázi prázdnoty – místo neodvratného zastavení, které má moc proměnit vědomí.
 
Seminář Vytváření společenství nabízí tyto příležitosti:
• autenticky sdělovat cokoli, co potřebuji, bez obav ze zranění
• prožívat svojí jedinečnost a zranitelnost, ať už to znamená cokoli, aniž bych byl/a potrestán/a opuštěním nebo vyloučením
• mluvit a také naslouchat s otevřeným srdcem, učit se kvalitě ticha
• zážitek, že pravda druhého, odlišná od mé, je dar a mohou existovat společně
• rozpoznat a odložit své oblíbené strategie a jednat s ostatními bez manipulací
• nalézat neobvyklé cesty, jak zlepšit své vztahy, jak řešit konflikty na jakékoli úrovni
• porozumět skupinovým procesům a jedinečné dynamice společenství
• prožít sdílené vůdcovství a shodu mínění (tzv. konsenzus)
• zapomenout na mýtus běžné demokracie a objevit potenciál hluboké demokracie
• stát se součástí celku a zůstat současně sám sebou
• zjistit, co je to opravdová komunita.
 
 
Kde:
Studio NUEVO, Senovážné náměstí 6, Praha 1 
Cena: 2700,- Kč
Sejdeme se ve čtvrtek 9. dubna 2015 v 17:30 a seminář ukončíme v neděli 12. dubna v 17:00.
 
Facilitovat budou zkušení
Mgr. Hana Perglerová, 
RNDr. Mgr. Lenka Kočí a Robo Jankovich
 
Přihlášky a informace: Honza Nejedlý | cesta@bobes.cz | 605 215 810