Náš tým

Facilitátorka a organizátorka:

Kontakt: +420 608 114 553, info@hanaperglerova.cz

Kolem 15-tého roku jsem zažila skutečné společenství asi deseti lidí. Sedávali jsme v kruhu, sdíleli vše, co měl kdo na srdci, jak radosti, tak bolesti. Každý mohl být sám sebou a přitom jsme si odnášeli pocit jednoty. Byl to dar, kterému jsem tehdy ještě plně nerozuměla a ve chvíli, kdy skončil, začalo mé hledání a cesta ke vědomému uchopení skupinových procesů a vlastně veškerých mezilidských vztahů. A to je mým cílem dodnes – vědomě žít a sdílet, jak srdcem, tak myslí a činy. Někdy je to pro mne velmi těžké a ne vždy mi to jde, pokud ale ano, dává mi to mnoho sil.

V létě roku 2005 jsem dostala druhý velký dar v podobě velmi hlubokého prožitku na semináři Budování komunity podle Scotta Pecka, po kterém jsem mnoho let snila.  Bylo to jako potvrzení vydat se na strastiplnou cestu facilitovat tyto semináře, nacházet cesty jeden k druhému a učit se být sama sebou.

 Vystudovala jsem Přír. fak. UK Praha učitelství biologie-geografie a tříleté Studium waldorfské pedagogiky, Praha (zastřešeno mezinárodní asociací waldorfských škol IAO ve Stuttgartu). Pracovala jsem jako učitelka na waldorfské ZŠ a lyceu, nyní jsem (co se týká učení) na MD. Od roku 2000 doposud působím v pražském A centru jako Lektorka výchovy a péče o miminka a děti do tří let. Od roku 2006 vyučuji v lektorském kurzu Vědomá a aktivní příprava na mateřství a rodičovství. V roce 2010-2017 jsem byla výkonnou ředitelkou A centra. Dále se věnuji přednáškové, poradenské a publikační činnosti.

 

Facilitátorka:

Kontakt: +420 774 828 456, l.koci@post.cz

Když jsem před lety hledala ve svém životě změnu, potkala jsem Hanku a její přátele. S nimi jsem měla možnost zažít setkávání spontánní komunity a pocit „to je ono“. Daly mi vizi pro další hledání toho, co může pomoci mně, lidem kolem mě i širší společnosti v naplňování lidství v jeho nejsmyslupnější podobě. Teoretická hledání mě přivedla k rezonanci s myšlenkami Scotta Pecka, Abrahama Maslowa, Carla Rogerse, a na jejich základě k praktickým zkušenostem se skupinovými procesy na různých typech seminářů. Dál mě na této cestě, plné nadšených objevů, zklamání, euforie, pochybností a pokory, vede idea realizace konkrétní komunity. Věřím ve vybudování společenství lidí, kteří dokáží v komunitním duchu funkčním způsobem naplňovat některé z praktických cílů každodenního života – bydlet spolu, věnovat se společné práci, rozvíjet v činech společnou ideu, podporovat využití potenciálu každého jeho člena.

Vystudovala jsem přírodovědeckou fakultu UK v oboru užitá geofyzika. Dlouhou dobu jsem pracovala v technických zaměstnáních a věnovala se vlastním dětem. Před několika lety jsem změnila profesní zaměření. Věnuji se práci s lidmi v rámci komunitního bydlení a chráněné dílny pro mentálně postižené a volnočasovým aktivitám pro děti. Absolvovala jsem dvouletý výcvik v Gestalt terapii (Institut Gestalt terapie), základní a tématické postgraduální kurzy esoterního léčení (International Network of Esoteric Healingh), akreditovaný kurz Lektor volnočasových aktivit. V současné době věnuji své úsilí studiu psychologie a výcviku ve skupinové psychoterapii. Jsem členkou občanských sdružení Camphill České Kopisty a Koňský dvorec Chmelištná.

Facilitátor:

Kontakt: backhausenm@yahoo.de, 0049 151 12632163

Narodil se v roce 1969 ve Frankfurtu v Německu, otec tří dětí, žije v Bavorsku. Pracuje v Mnichově jako internetový technik pro mezinárodní společnost Fujitsu. V kontaktu s Community Building je od roku 2015. Účastní se pravidleně seminářů a od roku 2017 facilituje v Čechách a Německu. Je účastníkem výcviku pro facilitátory CB 2016/2017 se Sabine Bartscherer. Pravidelně každotýdenně se také účastní pokračovací CB skupiny poblíž Mnichova.

"Community Building je jednou z nejúžasnějších životních zkušeností v mém životě. Změnilo to všechny mé vztahy z konzumního chování plného reakcí a masek na reálné, nádherné, autentické bytí. Je to jako tantra pro moji duši. Nechci ji postrádat." 

Facilitátor:

Kontakt: +421 906 105 201, robo@vsieti.sk

Moja túžba po zdieľaní pohľadu na svet ma priviedla k myšlienke navštíviť fungujúce spoločenstvá. Po návšteve Zaježovej sme sa rozhodli, že tu to skúsime. Život na lazoch a nutnosť vysporiadavať sa s výzvami každodennej koexistencie s ďalšími ľudmi, ma priviedol k hlbšiemu štúdiu komunitných procesov a zákonitostí. Po niekoľkých skúsenostiach zo zážitkového komunitného procesu som vedel, že to je pre spoločenstvá obrovská výzva. Ja som ju prijal. Učím sa byť vedomejším a umeniu počúvať.

Vyštudoval som SPU v Nitre. Okrem iného som pracoval ako konzultant a manager v poradenstve, personálnom poradenstve a reklame, projektový manager v neziskových organizáciách. Láka ma štúdium skupinovej analýzy a humánna environmentalistka. Momentálne sa venujem spoločennským dôsledkom krízi. Od roku 2000 som predsedom OZ Priestor. Od roku 2004 sa učím facilitovať CBW. Tiež sa venujem osvetovej, prednáškovej, poradenskej a publikačnej činnosti – služba vsieti.sk, jankovich.blog.sme.sk