Přehled seminářů v ČR 

Velké veřejné semináře

Ochutnávkové večery

Vhodné pro základní seznámení se s tímto přístupem. Kdo by měl zájem, napište Haně na email: info@hanaperglerova.cz. 

Pokračovací skupina

Pro všechny, kteří chtějí svůj zážitek z kteréhokoli semináře "Community Building" dále prohlubovat je určena pokračovací skupina. Scházíme se jedenkrát měsíčně v Praze. Pokud máte zájem, přihlašte se Haně Perglerové na email: info@hanaperglerova.cz.
 

Výcviková facilitační skupina

Pro zájemce o výuku facilitování, napište Haně Perglerové na email: info@hanaperglerova.cz.