Mezinárodní vzdělávací skupina  

"Laboratoř pro vzájemné porozumění“    

 
Roční vzdělávací projekt seminářů vytváření společenství podle modelu M. Scotta Pecka
Je určen pro lidi se zájmem o mezilidské a sousedské vztahy, život ve společenství a skupinovou dynamiku, duchovní otázky, osobnostní růst na úrovni jednotlivců i skupin.
 

Je jedno místo tam daleko, za správným a za špatným.
Tam se spolu setkáme.

 (Rúmí)

 
 
Pořadatel:
A centrum - Váš průvodce těhotenstvím a rodičovstvím, o. p. s.

www.acentrum.eu

 
Spolupořadatel:
Mag. arch. Dipl.-Ing. Sabine Bartschere

http://netzwerk-gemeinschaftsbildung.com/index.html

 

Komunita - Jazyk propojuje srdce
Koncept „vytváření komunit“, který byl vytvořen americkým psychiatrem a autorem bestselleru M. Scottem Peckem, se v Německu silně rozšířil během boomu zakládání komunit, jejichž cílem bylo společné soužití skupiny lidí. V České republice vyšlo nové vydání jeho knihy „The different drum“ v roce 2012 s titulem „V jiném rytmu“. A i zde scéna komunit roste a rozvíjí se. Sabine Bartscherer facilitovala v České republice už 2 workshopy (v roce 2013 a 2014 v Praze) a v této souvislosti vzešlo z českého prostředí přání po propojení vzdělání a znalostí z Německa. Na druhou stranu je zde přání navázat na již existující českou komunitní scénu. Vzniká vzdělávací skupina 2016 s německo-českou spoluprací. Do skupiny budou zváni jak němečtí, tak čeští účastníci/účastnice. V knize „V jiném rytmu“ a také během seminářů jde o „jiný rytmus“ – jiný, hlubší způsob nacházení společné řeči.

 

Výcvik zahrnuje 5 modulů, jejichž součástí jsou workshopy a teorie. Dva z nich již sice proběhly, ale my jsme se rozhodli, výcvik otevřít dalším zájemcům. Zveme vás tímto navštívit nás a ochutnat workshop nebo i teoretickou část našeho třetího modulu nebo jakéhokoli dalšího. Případně, kdy byste chtěli dokončit celý výcvik, mohli byste se účastnit zbylých třech modulů a chybějící dva si nahradit. Jedinou podmínkou je absolvovat minimálně jeden workshop Vytváření společenství, pořádaný pro veřejnost.

 

Cíle projektu:
 1. Z výcviku vzejdou čeští, slovenští i němečtí facilitátoři, kteří budou schopni podpořit vytváření udržitelných komunit 
 2. Přivést schopnost k tvoření komunit do Vašeho života, do Vaší organizace, do Vaší skupiny nebo společenství.Tento projekt je zároveň určen pro ty, které zajímá budování autentické komunity pro soužití nebo svůj osobnostní rozvoj. 
 3. Získané dovednosti a přístupy bude možné uplatňovat v oblasti dialogické komunikace, mezilidských vztahů také v prostředí firem a organizací. Tento přístup bude možné aplikovat tam, kde se nestane překážkou, ale naopak obohacením původního vnitřního hierarchického nastavení řízení.

 

Kdo byl M. Scott Peck:

Morgan Scott Peck (1936–2005) byl americký psychoterapeut, jehož esejistické knihy se staly klasikou duchovní a populárně psychologické literatury v tom nejlepším slova smyslu. Podporoval rozvoj komunit a zkoumal chování lidí ve skupinách. Objevil jisté zákonitosti, které lze prožít, zvědomit a prohlubovat na seminářích.

 

Praktické přínosy účastníkům:
 •  zažít autentickou otevřenou komunikaci ve skupině
 •  překlenout kulturní, historické, osobní, individuální rozdílnosti
 • ·nalézat neobvyklé cesty, jak zlepšit své vztahy, jak řešit konflikty na jakékoli úrovni
 • vedení skupin, jejichž členové vyznávají rozdílná náboženství nebo víry
 • získat kompetence průvodce v zacházení s konflikty a rasismem
 • rozpoznat roviny v potlačených systémech
 • porozumět skupinovým procesům a jedinečné dynamice společenství
 • prožít sdílené vůdcovství a shodu mínění (tzv. konsenzus)
 • zažít, jak stát se součástí celku a zůstat sám sebou
 • dovednost bytí v přítomnosti, vědomí a středu
 • setkat se srdcem

 

 

Proběhlé moduly:

1.      Modul 24. - 27. Března > Vytvoření společenství - CB (Community building)
                Místo konání: Zámek Oberbrunn, Německo
                Facilitace: Sabine, kofacilitace Götz
 
2.      Modul 16. - 19. Června > CB bez doprovázení (skupina všech vůdců)
                Tento modul jsme facilitovali všichni v malých skupinkách.
                Místo konání: společenství Lorien, Nenačovice u Berouna, ČR.
                Facilitace: Sabine
 
Chystané moduly:
3.      Modul 22. - 25. Září > CB a zkušenosti ze žijících společenství
                Místo konání: A centrum, Praha, ČR
                Facilitace Sabine a Gabriele
                Cena: 2900 Kč (teorie v neděli navíc 1450 Kč)
 
4.      Modul 1. – 4. prosince > CB v Čechách a na Slovensku, výměna zkušeností
                Místo konání: společenství Lorien, Nenačovice u Berouna, ČR
                Facilitace: Lenka a Robo, Sabine účastník
                Cena: 2900 Kč (teorie v neděli navíc 1450 Kč)
 
5.      Modul 1. - 5. února 2017 > CB a FCE (The Foundation for Community Encouragement) zprostředkování amerického modelu S. Pecka
            Místo konání: společenství Lorien, Nenačovice u Berouna, ČR.
            Facilitace: Jean Handley, Eric Miller, Sabine účastník
            Cena: 11600 Kč
 

Lektoři: Sabine Bartscherer (D), Götz Brase (D), Lenka Kočí (ČR), Robo Jankovich (SR), Gabriele Kaupp (D), Jean Handley (USA), Eric Miller (USA)

 

Struktura programu:
Jedná se o 4 prodloužené víkendy (začátek čtvrtek večer, proces do soboty večer, neděle je věnovaná teorii) a jeden pětidenní workshop (trénink amerického modelu). 
Podmínky: účast na alespoň jednom workshopu Vytváření společenství pro veřejnost.  
Výstup: z každého modulu je nutné napsat zprávu z pohledu vlasního a skupinového prožívání procesu. 
Moduly mohou být absolvovány jednotlivě. Můžete se účastnit jen samotného workshopu od čtv večer do so večer, nebo i teoretické části v neděli. 
 
Jazyk a překládání:
Výuka a sdílení v kruhu bude probíhat pravděpodobně v českém jazyce s osobními překladateli pro zahraniční účastníky (v případě malého počtu nových zájemců obráceně, tj. v angličtině s osobními překladateli pro ty, co neumí anglicky. Jak ukázala zkušenost z mezinárodního semináře, osobní překlady fungují docela dobře. Hledáme tímto tedy také zájemce o překládání, kteří by měli účast na výcviku za výrazně nižší cenu. Uvítáme překladatele i do německého jazyka.
 

Poznámky:

Výraz „CB“ pochází z angličtiny (community building) – budování komunity. 
FCE je název organizace v USA "The Foundation for Community Encouragement" a byla založena r. 1984 Dr. Morganem Scottem Peckem.
Doporučená literatura: M. Scott Peck  V jiném rytmu - Vytváření společenství
 
Společenství je definováno jako skupina dvou nebo více osob, které bez ohledu na rozmanitosti jejich prostředí byli schopni přijmout a překonat jejich vzájemné odlišnosti. Jsou schopni otevřeně a efektivně komunikovat, pracovat společně směrem k dosažení svých cílů, a zároveň spolu vzájemně sdílejí neobvyklou míru bezpečí.
 
 

 

 

Koordinátorka: Hana Perglerová, hanja24@gmail.com, +420 608 114 553