Přehled seminářů v ČR 

Ochutnávkové večery

Vhodné pro základní seznámení se s tímto přístupem. Nejbližší termín je 14. 7. 2017 v Nenačovicích u Berouna, v malé komunitě Lorien v rámci letního Summercampu. Zváni jsou naprosto všichni :). Prosím nahlašte se na email Haně - info@hanaperglerova.cz. 

 
Velké veřejné semináře
19. - 23. červenec - Mezinárodní výcvik pro facilitátory skupinových procesů, Nenačovice u Berouna
6. - 8. října - Seminář pro komunitu Lorien, který je ale otevřen všem zájemcům z dalších komunit či přátel Lorienu, Nenačovice u Berouna
5. - 7. 1. 2018 - Buchov
 
Pokračovací skupina

Pro všechny, kteří chtějí svůj zážitek z kteréhokoli semináře "Vytváření společenství" dále prohlubovat je určena pokračovací skupina. Scházíme se jedenkrát měsíčně v Praze. Pokud máte zájem, přihlašte se Haně Perglerové na email: info@hanaperglerova.cz.

Plánované termíny: 14.7. Nenačovice u Berouna, centrum Lorien