Přehled seminářů v ČR 

Velké veřejné semináře

Ochutnávkové večery

Vhodné pro základní seznámení se s tímto přístupem. Nejbližší termín je 14. 7. 2017 v Nenačovicích u Berouna, v malé komunitě Lorien v rámci letního Summercampu. Zváni jsou naprosto všichni :). Prosím nahlašte se na email Haně - info@hanaperglerova.cz. 

Pokračovací skupina

Pro všechny, kteří chtějí svůj zážitek z kteréhokoli semináře "Vytváření společenství" dále prohlubovat je určena pokračovací skupina. Scházíme se jedenkrát měsíčně v Praze. Pokud máte zájem, přihlašte se Haně Perglerové na email: info@hanaperglerova.cz.

Plánované termíny: 14.7. Nenačovice u Berouna, centrum Lorien